Visualisering

Vissa projekt kräver en visualisering av uppdraget så att alla inblandade får en samlad bild av hur projektet ser ut och av vad som ska produceras. Denna visualisering blir sedan underlag för det fortsatta arbetet och produktion.