En tillfälligt Caféavdelning uppbyggd på Bromma Blocks.
Vi tackar UMG för förtroendet!

1 Bromma Blocks
2 Bromma Blocks