Projektledning

Din projektledare guidar dig genom hela projektet från skiss och idé vidare genom produktion, tryck, etablering och genomförande. Har ni efter avslutat projekt behov av lagerhållning eller om ni vill ha hjälp med kassering av material hjälper vi naturligtvis till med det också.