Under 2016 har vi gjort stora investeringar i vår maskinpark och det mesta är nu på plats och i full produktion. Denna satsning ger oss möjlighet att producera och leverera ett ännu bredare sortiment och mer spännade produkter framöver.


Produktion
Produktion
IMG_6088

Produktion

Produktion
Produktion
Produktion

Produktion
Produktion
Åter till nyhetsbrevet
Åter till hemsidan