self reflective essay introduction glacier park essay lyrical essay about friendship essay about my life history thesis about improper waste disposal application letter sample for fisheries technologist prohibition essay titles manera correcta de escribir curriculum vitae

Logistik

Hur arbetar vi övergripande med logistik?

Logistik och arbetet med leveranser och transporter genomsyrar vår vardag och löper som en röd tråd genom hela verksamheten. Samtliga kosmonauter är väl införstådda med vikten av att just logistiken och arbetet med leveranser och transporter fungerar optimalt. En övervägande del av våra projekt innehåller produktion som i sin tur genererar just logistik, leveranser eller transporter i någon form.  

Hur arbetar våra team med logistik?

Ofta löper ett projekt genom samtliga avdelningar/team och då är det av största vikt att all information levereras vidare från det ena teamet till det andra på rätt sätt och i rätt tid. Våra projektledare får information kring projektet levererat till sig från kund som sedan ska bearbetas och levereras vidare internt till våra olika produktionsteam. Därefter planerar projektledaren tillsammans med aktuellt produktionsteam hur produkten ska levereras samt när transporten ska ske.  

Hur arbetar vi med transporter och leveranser?

Även om produktionen sker inhouse är vi beroende av att logistiken med våra underleverantörer och samarbetspartners fungerar prickfritt och att de levererar och transporterar de material eller delar vi behöver för att färdigställa våra produktioner. Fungerar inte logistiken med leveranser och transporter hos våra underleverantörer kan det i värsta fall påverka våra projekt, leveranser och transporter. Därför arbetar vi löpande med att säkerställa att de delar som vi kan påverka kring logistik, transporter och leveranser fungerar prickfritt. När produktionen är klar ansvarar projektledaren för logistiken och för att transport och leverans sker till rätt adress och i tid.  

Hur fungerar logistiken och transporter mellan era olika lager?

Eftersom vi har kontor i både Falkenberg och Stockholm kan du som kund välja vilken ort du vill lagerhålla och förvara dina produkter på. Det innebär även att det är viktigt att logistiken mellan våra olika lager och kontor fungerar optimalt. Vi ser till att logistiken fungerar och att dina produkter och lagervaror fraktas och levereras till rätt ort och i rätt tid oavsett var i landet ni väljer att lagerhålla era produkter.