Logistik

Att planera logistiken i våra projekt samt se till att transporter och leveranser beställs, utförs samt kommer till rätt adress ingår i vår vardag.