Invigning av Falkenbergs Kommun´s mobila ungdomsgård, som kommer dyka upp på olika platser i hela kommunen. Ungdomarna hade önskemål gällande innehåll och design och uppdraget att ordna det gick till Kosmonaut!
Tack för förtroendet!