Eleiko är på turné med sin nya monter och sina produkter i Los Angeles. Nästa stopp är bl.a. Paris, Split och Köln!
Tack för ett kul och spännande uppdrag!

EleikoEleiko Eleiko Eleiko