Coor och Kosmonaut hjälps åt att förbättra och försköna
miljön på Borealis i Stenugsund.

Coor Borealis
Coor Borealis
Coor Borealis
Coor Borealis
Coor Borealis
Coor Borealis