BAT´s mäktiga monterlösning på plats under Brännbollsyran i UMEÅ.
Produktion och etablering av Kosmonaut!

BAT Brännbollsyran BAT Brännbollsyran BAT Brännbollsyran BAT Brännbollsyran
BAT Brännbollsyran
BAT Brännbollsyran BAT Brännbollsyran BAT Brännbollsyran BAT Brännbollsyran