SF:s receptionsdisk välkomnar gästerna!

Sköld Forsberg och deras receptionsdisk producerad och etablerad!
Tack SF!