COM HEM ställde ut på Fastighetsmäsan i Malmö!

Fastighetsmässan gästades av COM HEM!
Tack UMG!